| Oppia ikä kaikki | Elainten terveydenhuolto | TH-ohjelmien laatijana | Elämän uudet tehtävät | Sukututkimus | Kotiseututyö | Etusivu |

Eläinten terveydenhuolto

Terveydenhuollon
kouluttajana

Terveydenhuollon
oppimateriaalit

Terveydenhuollon videodokumentit

Terveydenhuollon
tietoiskut

 

 

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON MENETELMÄT

Terveyden ja sairauden suhteet voidaan kuvata janalla. Lähellä janan terveyspistettä oleva karja tuottaa. Tuotos huononee, jos karjassa sairauksien osuus lisääntyy.

       Kannattava tuotanto

Huonot tulokset

Terve eläin
Terve karja

Sairas eläin
Sairas karja

Kirja terveydenhuollon historia (pdf-tiedosto 15 Mt)
Eläinten terveydenhuoltosuunnitelma (täytettävä pdf-lomake)

Eläinten terveydenhuollon toteuttaminen
Tavoitteen toteuttamiseksi käytettiin seuraavaa suunnitelmaa

Karjadiagnoosi

kliininen tutkimus
laboratoriotutkimukset
kasvatusympäristön suunnittelu
terveystarkkailu
tuloslaskelmat

Terveydenhuoltosuunnitelma

lääkehoito
rokotukset
ruokinnan suunnittelu
kasvatusympäristön suunnittelu
kasvatusmenetelmän suunnittelu

Seuranta

hoidon jälkitarkkailu
terveystarkkailu
tuloslaskelmat