| Oppia ikä kaikki | Elainten terveydenhuolto | TH-ohjelmien laatijana | Elämän uudet tehtävät | Sukututkimus | Kotiseututyö | Etusivu |

Kotiseututyö

Rakennusuojelu

Kulttuuriympäristö
 


 

 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Kotiseututyöni jatkuu Ylöjärven valtakunnallisesti arvokaan kulttuurihistoriallisen ympäristön suojelulla

Pirkanmaan Perinnepoliittinen yhdistys osoitti 1972 Tampereen vanhojen rakennusten suojelutarpeen. Uhanalaisia olivat myös Ylöjärven keskustan vanhat arvokkaat rakennukset. Ylöjärvellä 1972 asunut kirjailija Kirsi Kunnas oli edellä mainitun yhdistyksen puheenjohtaja. Räikän kartanon purku-uhka kunnanviraston tieltä aktivoi perustamaan Ylöjärvelle ns. vapaan kansalaisryhmän. Se toi esille runsaasti informaatiota suojelukohteista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä Räikän kartano suojeltiin 5.9.1991. Tämän päätöksen seurauksena on Ylöjärven historialliseen keskustaan kuuluvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat vanhat rakennukset säilytetty.

 

Vapaa kansalaisryhmä perustamisvuonna 1972. Kuvassa vasemmalta hum.kand. Helinä Riihikoski, kirjailija Kirsi Kunnas, lehtori Vappu Pispa, kirjailija Jaakko Syrjä, opettaja Paavo Hänninen, lehtori Juhani Mikkola ja el.lääk.lis. Urho Riihikoski. Ryhmää täydennettiin 1987. Mukaan tulivat työnjohtaja Aatto Lehtimäki, taidemaalari Lars Holmström, taiteilija Tapio Holopainen, emäntä Annikki Vuorinen ja opettaja Harri Väisänen.

Kotiseututyö on koottu yhteen teokseksi